หอเกียรติยศ - คลาสสิค 2

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Euler
วันที่ 29.06.2022 เวลา 11:26

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
AdamLuiz
วันที่ 16.06.2022 เวลา 17:18

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
Euler
วันที่ 30.06.2022 เวลา 16:54

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
AdamLuiz
วันที่ 17.06.2022 เวลา 18:14

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
Persian Empire
วันที่ 02.07.2022 เวลา 03:16

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Brathahn I
วันที่ 17.06.2022 เวลา 15:21

รางวัลประจำวันจาก 2022-07-05

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
Dragon Emperor

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
Yoos

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
Lyon

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
Euler